ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΞΑΝΘΗ,  11  Αυγούστου  2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.30275

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                       5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη         

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                             6. Βασιλούδη Ηλία

3.    Κίρατζη Ερκάν                              7. Φανουράκη Εμμανουήλ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                 8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Κοινοποίηση:

-  Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 18η Αυγούστου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο:    Προέλεγχος Ισολογισμού –Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015 (Εισηγητής:Χαράλαμπος Θεοδοσάκης).

Θέμα 2ο :   Κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης –κίνησης και λιπαντικών έτους 2016 (Εισηγήτρια :Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 3ο:    Κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2016» (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 4ο:    Κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια Ξυλείας έτους 2016» (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 5:     Εξέταση ένστασης και κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών υγιεινής –υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων εξωτερικών  δικτύων ύδατος έτους 2016» (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 6ο:    Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής: Πλάτωνας Χατζηδημητρίου)

Θέμα 7ο:    Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής: Πλάτωνας Χατζηδημητρίου).

Θέμα 8ο :   Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών διοδίων και έγκριση της σχετικής πρότασης δαπάνης(Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 9ο:    Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 10ο:  Εξουσιοδότηση για παράσταση κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής της Π. Μ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Εισηγήτρια:Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 11ο : Εξουσιοδότηση για παράσταση κατά τη συζήτηση της ανακοπής της Π. Μ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 12ο:  Εξουσιοδότηση για παράσταση κατά συζήτησης της αγωγής της Ε. Τ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου ).

Θέμα 13ο:  Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 15-02-2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 14ο   Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση από δικηγόρο του Δήμου Ξάνθης-κατ΄άρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010-ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης στις 10-02-2017 ή μετ΄αναβολή δικάσιμο (Εισηγήτρια :Ελένη Χατζηλιάδου-Θέμα εξ αναβολής).

 

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Ξάνθης

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.