ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ξάνθη, 15 Ιουλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                             

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ.Πρωτ:26646

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ταχ.Δ/νση      : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη

Πληροφορίες  : Κοκκίνου Π.

Τηλέφωνο      : 2541350811

E-mail           :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1) Γουναρίδη Στυλιανό                         2) Ηλιάδη Θωμά

3) Καρά Αχμέτ                                   4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ

5) Λύρατζη Πασχάλη                           6) Μούρκα Χρήστο

7) Μπένη Δημήτριο                              8) Χασάν Ογλού Φερτούν

 

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοινοποίηση:

-Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά (Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης)

-Ανταμπούφη Νικόλαο (Δημοτικός Σύμβουλος)

-Κολλάρο Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)

-Τσιακίρογλου Σωτήριο (Δημοτικός Σύμβουλος)

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 19 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑ 1ο : Αναστολή ισχύος επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στη Λαϊκή Αγορά Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 2ο  : Ανανέωση της αρ.767/2009 άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 3ο  : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών (εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 4ο : Κατάργηση της αριθ.174/2006 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου λόγω διακοπής δραστηριότητας και παραίτησης (εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 5ο : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού του οικισμού Σταυρούπολης (εισηγητής:Νικολόπουλος Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 6ο : Εισηγητική έκθεση για την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ψαρρών, στη Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 7ο : Εισηγητική έκθεση για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Πλάτωνος 18 (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)

 

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Δήμαρχος Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.