ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                                                  Ξάνθη 23-6-2016

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                         Αριθ.Πρωτ: 23077

Τηλ: 2541024432                                                       

Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 27 Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

01ο ΘΕΜΑ :  Οριστική παραλαβή μελέτης «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε οριοθετημένο τμήμα του οικισμού Παλιάς Πόλης της Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

03ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΊ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

05ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

07ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

08ο ΘΕΜΑ :  9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

09ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην πρόταση στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης CLLD – LEADER που θα υποβάλλει η ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους Νομούς Ροδόπης και Ξάνθης με την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας και ορισμός εκπροσώπου του Φορέα για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Π.)  CLLD – LEADER Νομών Ροδόπης και Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

10ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μεσολογγίου 24 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

11ο ΘΕΜΑ :  Μίσθωση ακινήτου για χρήση ως αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ για το έτος 2016 (εισηγήτρια Ξανθη Γκαϊτατζή)

12ο ΘΕΜΑ :  Καθορισμός χώρου ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

13ο ΘΕΜΑ :  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

14ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 41/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

15ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 22/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

16ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου στην πλατεία Δημοκρατίας (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.