ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ξάνθη,19 Μαΐου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                             

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ.Πρωτ:17785

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ταχ.Δ/νση      : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη

Πληροφορίες  : Κοκκίνου Π.

Τηλέφωνο      : 2541350811

E-mail           :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

        ΠΡΟΣ:

       Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

             1) Γουναρίδη Στυλιανό                         2) Ηλιάδη Θωμά

             3) Καρά Αχμέτ                                    4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ

             5) Λύρατζη Πασχάλη                           6) Μούρκα Χρήστο

             7) Μπένη Δημήτριο                              8) Χασάν Ογλού Φερτούν

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοινοποίηση:

-Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά (Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης)

-Ανταμπούφη Νικόλαο (Δημοτικός Σύμβουλος)

-Κολλάρο Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)

-Τσιακίρογλου Σωτήριο (Δημοτικός Σύμβουλος)

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 23 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑ 1ο : Οριστική ή μη αφαίρεση της αρ.2343/2009 άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 2ο  :Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3037/02) (εισηγήτρια : Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 3ο  : Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης (εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 4ο : Εισηγητική έκθεση για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ζωαγοράς 44 (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 5ο : Παραχώρηση υπαίθριων δημοτικών χώρων στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΒΑΤΡΑΧΟΙ» (εισηγήτρια : Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 6ο  : Τροποποίηση της αρ.30/11-4-2016 απόφασης της ΕΠΖ σχετική με την παραχώρηση του πάρκου Μεγάλου Αλεξάνδρου στην «ΠΑΣΠ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια : Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 7ο : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Σύλλογο Εβριτών Ξάνθης (εισηγήτρια : Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 8ο  : Παραχώρηση της Πλατείας Δημοκρατίας στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στα πλαίσια των Γιορτών Νεολαίας (εισηγήτρια : Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

 

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Ξάνθης

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.