ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΞΑΝΘΗ,  19  Μαΐου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 17643

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                       5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη         

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                             6. Βασιλούδη Ηλία

3.    Κίρατζη Ερκάν                              7. Φανουράκη Εμμανουήλ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                 8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

 

Κοινοποίηση:

- Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  23η  Μαΐου  2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο:    Έγκριση κατακύρωσης Πρακτικού του Πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ έτους 2016» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 2ο:    Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Προμήθεια πετρελαιοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος» (Εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 3ο:    Πρακτικό εξέτασης ένστασης και κατακύρωση ή μη του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων έτους 2016»  (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 4ο:   Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γαλακτοκομικών προϊόντων (για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ξάνθης), μέχρι της  ολοκλήρωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016» (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 5ο:    Διαβίβαση του με αριθ. πρωτ. 460/09-05-2016 εγγράφου του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, σχετικά με την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών παντοπωλείου και ειδών αρτοποιίας, για το χρονικό διάστημα από 21/52016 εώς 20 Ιουλίου , σε συγκεκριμένους επαγγελματίες για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 6ο :   Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια:Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 7ο:    Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης, ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ετών 2016 και 2017» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 8ο :   Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία καθαρισμού δημοτικών κτιρίων Δήμου Ξάνθης» (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 9ο :   Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης, ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο  «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων Δήμου Ξάνθης» (Εισηγητής:          Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 10ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Ελένη Χατζηλιάδου ).

Θέμα 11ο:  Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση από δικηγόρο του Δήμου Ξάνθης –κατ΄άρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010 ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης στις 27-05-2016 ή σε όποια μετ΄αναβολή δικάσιμο.  

                                                                                 

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Ξάνθης


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

15333 - Η γραμμή του δημότη

Βελτιώνω το Δήμο μου - Google Play app

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.