ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 12-5-2016

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 16480

Τηλ: 2541024432                                                       

e-mail:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
  1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
  2. Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
  3. Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
  4. Τους αξιότιμους Προέδρους της Τοπικής Ενότητας Σταυρούπολης και Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου
  5. Τους αξιότιμους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυοφύτου, Κομνηνών και Πασχαλιάς
  6. Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 15 Μαΐου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 και 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και την υπ’ αριθμ.43/6-8-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση:

1ο ΘΕΜΑ :  Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο έως 28-02-2017, λόγω παραίτησης του κ. Ισμέτ Τοπ από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

15333 - Η γραμμή του δημότη

Βελτιώνω το Δήμο μου - Google Play app

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.