ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΞΑΝΘΗ,   22 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.14430

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                      5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη          

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                            6. Βασιλούδη Ηλία

3.    Κίρατζη Ερκάν                             7. Φανουράκη Εμμανουήλ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  22η  Απριλίου   2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθεί η σχετική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

ΘΕΜΑ 1ο: Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης  οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)

Λόγω του αιφνίδιου θανάτου του Αντιδημάρχου Παπασταματίου Γεωργίου  η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

 

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Ξάνθης

 


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ