ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 22-4-2016

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ:14313

Τηλ: 2541024432                                                       

e-mail:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

  1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

  2. Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

  3. Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

  4. Τους αξιότιμους Προέδρους της Τοπικής Ενότητας Σταυρούπολης και Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου

  5. Τους αξιότιμους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυοφύτου, Κομνηνών και Πασχαλιάς

  6. Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

  7. Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 22 Απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 σε δημόσια έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση:

1ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση συλλυπητηρίου ψηφίσματος για τον εν ενεργεία Αντιδήμαρχο Ξάνθης Γεώργιου Παπασταματίου

2ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 4 του Νόμου 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω αιφνίδιου θανάτου του εν ενεργεία Αντιδημάρχου Ξάνθης Γεώργιου Παπασταματίου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ

 


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

15333 - Η γραμμή του δημότη

Βελτιώνω το Δήμο μου - Google Play app

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.