ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΞΑΝΘΗ,  14  Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                     ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.13177

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                       5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη         

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                                     6. Βασιλούδη Ηλία

3.    Κίρατζη Ερκάν                                       7. Φανουράκη Εμμανουήλ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                          8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Κοινοποίηση:

- Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  19η  Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο :   Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος Δ΄στην οδό Π.Τσαλδάρη 115 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 2ο:    Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος Ε΄ στην οδό Π.Τσαλδάρη 115 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 3ο :   Έγκριση ή μη του πρακτικού της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος στην οδό Κ.Μπένη και Βλαχοπούλου (άνωθεν Δημοτικού Παρκιγκ) (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 4ο :   Έγκριση ή μη του πρακτικού της επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 18 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 5ο:    Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 51 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 6ο:    Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 52 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 7ο :   Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 39 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 8ο :   Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 41 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 9ο :   Έγκριση ή μη του πρακτικού της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 37 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 10ο : Έγκριση ή μη του πρακτικού της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 46 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 11ο : Έγκριση ή μη του πρακτικού της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του ισόγειου γραφείου στο κέντρο Χονδρεμπορίου  (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 12ο : Έγκριση ή μη του πρακτικού της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 8 στο κέντρο Χονδρεμπορίου  (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 13ο : Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης της προμήθειας «Συντήρηση και επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016»  (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 14ο:  Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια –τοποθέτηση νέων υλικών πυρασφάλειας, συντήρηση υφιστάμενων και έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας του κλειστού αθλητικού κέντρου “Φίλιππος Αμοιρίδης” (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 15ο :Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2016» (Εισηγητής:Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 16ο: Εξέταση ένστασης και συνέχιση του διαγωνισμού «Προμήθεια πετρελαιοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος»( Εισηγητής :Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 17ο: Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2016 προς την Οικονομικής Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (Εισηγητής:Αργύριος Ζολώτας).

Θέμα 18Ο : Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 19ο : Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών διοδίων και έγκριση της σχετικής πρότασης δαπάνης (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 20ο : Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια: Όλγα Γαλάνη).

 

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Ξάνθης


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

15333 - Η γραμμή του δημότη

Βελτιώνω το Δήμο μου - Google Play app

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.