ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ξάνθη, 7 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                             

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ.Πρωτ:12276

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ταχ.Δ/νση      : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη

Πληροφορίες  : Κοκκίνου Π.

Τηλέφωνο      : 2541350811

E-mail           :

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

        ΠΡΟΣ:

       Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

             1) Γουναρίδη Στυλιανό                       2) Ηλιάδη Θωμά

             3) Καρά Αχμέτ                                   4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ

             5) Λύρατζη Πασχάλη                          6) Μούρκα Χρήστο

             7) Μπένη Δημήτριο                            8) Χασάν Ογλού Φερτούν

 

              Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοινοποίηση:

-Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης,

-Ανταμπούφη Νικόλαο (Δημοτικός Σύμβουλος)

-Κολλάρο Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)

-Τσιακίρογλου Σωτήριο (Δημοτικός Σύμβουλος)

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 11 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών στα διοικητικά όρια Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)

 

ΘΕΜΑ 2ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)

 

ΘΕΜΑ 3ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας και της Πλατείας Ελευθερίας στο Ίδρυμα «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» (εισηγήτρια :Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

 

ΘΕΜΑ 4ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Σωματείο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ξάνθης (εισηγήτρια : Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

 

ΘΕΜΑ 5ο  : Παραχώρηση τμήματος των δύο γηπέδων καλαθοσφαίρισης του πάρκου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην «ΠΑΣΠ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια : Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

 

ΘΕΜΑ 6ο  : Παραχώρηση τμήματος του πεζοδρομίου στην συμβολή των οδών Ύδρας & Βασιλίσσης Σοφίας στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας της Τομεακής Οργάνωσης Ξάνθης(εισηγήτρια : Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

 

ΘΕΜΑ 7ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στον Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης «Ο Πήγασος» (εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)

 

ΘΕΜΑ 8ο  : Εισηγητική έκθεση για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 40 Εκκλησιών 4 (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)

 

ΘΕΜΑ 9ο  : Εισηγητική έκθεση για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 280 (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)

 

ΘΕΜΑ 10ο : Ανάκληση της αριθ.350/13 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)

 

ΘΕΜΑ 11ο : Ανάκληση της αριθ.703/15 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)

 

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Δήμαρχος Ξάνθης


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ