ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΞΑΝΘΗ,  4  Μαρτίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                       ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.8240

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                       5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη         

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                             6. Βασιλούδη Ηλία

3.    Κίρατζη Ερκάν                               7. Φανουράκη Εμμανουήλ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                  8. Μπαντάκ Σιαμπάν

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Κοινοποίηση: - Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  8η  Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο :   Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού του Πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Δήμου Ξάνθης (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 2ο:    Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης» και ακύρωση ή μη του διαγωνισμού. (Εισηγήτρια :Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 3ο :   Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια : «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016»(θέμα από αναβολή) (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 4ο:    Έγκριση δαπανών (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 5ο :   Σύνταξη μελέτης: «Ενημέρωση αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου κτιρίου του πρώην Δημαρχείου με νέα δεδομένα αποτυπώσεων –στατικών & έκθεση τεκμηρίωσης προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α» (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 6Ο :  Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους  -6397/22-2-2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 7Ο :  Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους -7816/02-03-2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 8Ο :   Απόδοση παγίας προκαταβολής (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 9ο :   Αλλαγή εγγυητή σε συμφωνητικό μίσθωσης (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 10Ο :Κατάρτιση όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για τον πρόχειρο διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια πετρελαιοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος» (Εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 11ο : Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 21-9-2016 ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Εισηγητής:Ιωάννης Λάμπρου).

Θέμα 12ο : Επικαιροποίηση της 132/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη νέα δικάσιμο στις 25/5/2016 μετά από νέα κλήση (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου)

Θέμα 13ο : Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των παραβόλων για έλεγχο των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης από το ΚΤΕΟ, για την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων και πιστοποιητικών ταχογράφων και έγκριση της σχετικής πρότασης ανάληψης δαπάνης (Εισηγήτρια: Δωροθέα Ασλανίδου ).

Θέμα 14ο :Μερική ανάκληση δέσμευσης της πρότασης ανάληψης 115 και δημιουργία νέας (Εισηγήτρια :Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 15ο :Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών του Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια :Δωροθέα Ασλανίδου)

Θέμα 16ο : Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια: Όλγα Γαλάνη).

 

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Ξάνθης

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.