ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Εύμοιρο 29 Φεβρουαρίου  2016

ΝΟΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

                                                                                         Αριθμ.Πρωτ. 7373                                                                            

 

  

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

  

          ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

 

    Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 4 Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης και  να ληφθεί η σχετική απόφαση.

1ο ΘΕΜΑ: Πρόταση για την έγκριση δαπάνης, εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

 

 

Ο  Πρόεδρος Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη