Ο Δήμαρχος Ξάνθης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα Δημοτικών γηπέδων Ξάνθης», προϋπολογισμού πενήντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων οχτώ ευρώ και έξι λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (58.908,06 €).

Κατεβάστε τα πλήρη κείμενα της προκήρυξης και διακήρυξης, πατώντας εδώ!