Επαναληπτική δημοπρασία εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης Σχολικού Κλήρου αγροκτήματος Κιμμερίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΞΑΝΘΗ, 17 Οκτωβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 26614
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληροφορίες: Αθανασία Πανταζόγλου
Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Τ.Κ. 67132-Ξάνθη
Τηλ.:2541350805
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Επαναληπτικής Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας
Εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης Σχολικού Κλήρου αγροκτήματος  Κιμμερίων,  για πολυετή καλλιέργεια (παρ. 3, άρθρο 195 Ν. 3563/2006)

Εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση:

-Ενός Aγρού έκτασης 3.500,00 τ.μ. στη θέση Πηγάδι Κιμμερίων

-Ενός Αγρού έκτασης 1.882,50 τ.μ. στη θέση Καρυδιά Κιμμερίων (οι δύο ανωτέρω αγροί γειτνιάζουν)

-Ενός Αγρού έκτασης 7.482,00 τ.μ. στη θέση Πολτσίστρα Κιμμερίων και

-Ενός Αγρού έκτασης 4.254,40 τ.μ. στη θέση Πολτσίστρα  Κιμμερίων,

Σχολικού κλήρου αγροκτήματος  Κιμμερίων, Δ.Κ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ για πολυετή καλλιέργεια (παρ. 3, άρθρο 195 Ν. 3563/2006), σύμφωνα µε τους όρους που κατήρτισε η Οικονομική Επιτροπή µε την υπ΄ αριθ. 246/2023 απόφασή της, µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω:

Πρώτη προσφορά αγροτεμαχίου, έκτασης 3.500,00 τ.μ. στη θέση Πηγάδι Κιμμερίων ορίζεται το ποσό των 50€/στρέμμα /ετησίως,

Πρώτη προσφορά αγροτεμαχίου, έκτασης 1.882,50 τ.μ. στη θέση Καρυδιά Κιμμερίων ορίζεται το ποσό των 50€/στρέμμα /ετησίως,

Πρώτη προσφορά αγροτεμαχίου έκτασης 7.482,00 τ.μ. στη θέση Πολτσίστρα Κιμμερίων ορίζεται το ποσό των 50€/στρέμμα/ ετησίως

Πρώτη προσφορά αγροτεμαχίου έκτασης 4.254,40 τ.μ. στη θέση Πολτσίστρα  Κιμμερίων ορίζεται το ποσό των 50€/στρέμμα/ ετησίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη, καλλιεργητικές περιόδους 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029.

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 31η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως τις 10:30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (αρ.176/2022 & 180/2023 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο δημότες κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων, γεγονός που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού γεννήσεως από το Δημοτολόγιο του Δήμου Ξάνθης και βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του Δήμου, ποσού ίσου προς το 10% ενός έτους μισθωμάτων του οριζόμενου ελαχίστου  ορίου πρώτης προσφοράς , ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και αστυνομική ταυτότητα. Επίσης οφείλουν να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει: Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, Αστυνομική Ταυτότητα, Φορολογική ενημερότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων της διακήρυξης από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Ξάνθης, (πλατεία Δημοκρατίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

Σχετικά έγγραφα:

1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΑ 

2. ΑΠΟΦΑΣΗ 246-2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ