ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ξάνθη, 16 Φεβρουαρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                        Αριθμ. Πρωτ: 5443

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη

Τηλ:25410 26355

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την πώληση γραφικής ύλης – χαρτικών ειδών και βιβλίων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες μας, για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτικών και βιβλίων έτους 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της  παρούσας  θα  πρέπει να  απευθυνθούν στο Γραφείο  Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης προκειμένου να παραλάβουν την Τεχνική Έκθεση που αφορά την ανωτέρω προμήθεια προσκομίζοντας το πιστοποιητικό εγγραφής τους στο οικείο Επιμελητήριο, από το οποίο να  πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.