ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΞΑΝΘΗ, 7 Δεκεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                   Αριθ. Πρωτ.57014

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                          

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ                                

Πληροφορίες:Μόσχου Στέλλα

Τηλέφωνο:2541350827                                       

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου χώρου που βρίσκεται έμπροσθεν του κολυμβητηρίου  έκτασης 2.020 τ.μ. με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) 35.000,00 ευρώ.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Κεντρική Πλατεία, την 22η Δεκεμβρίου    2015  ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00μ.μ. έως 14.30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 3.500,00 € υπέρ του Δήμου, πιστοποίηση καταλληλότητας όλων των μηχανημάτων, καθώς επίσης βεβαίωση περί μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα δική τους και του εγγυητή τους, ο οποίος θα είναι παρόν.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Ξάνθης, Γραφείο Εσόδων   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης :(www.cityofxanthi.gr).

 

Κατεβάστε τους όρους διακήρυξης

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.