ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Τηλ:25410 26355

Αριθμ. Πρωτ: 56569

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ξάνθης προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παρακάτω παροχή υπηρεσίας:

  1.   «Ασφάλιση κινητής – ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης 2016»

Συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ (€:59.000,00) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής τις ακόλουθες ώρες:

  1.  «Ασφάλιση κινητής – ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης 2016»

Ώρα 12.00 – 12.30 (ώρα λήξης προσφορών)

Δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου που είναι αναγνωρισμένες εταιρείες του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης, επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/85, όπως ισχύει, αποδεικνυόμενης της  ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημο έγγραφο.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 2% του εκτιμούμενου προϋπολογισμού (δηλ. 1.180,00€).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα, τηλ. 25410 26355 (πληροφορίες κ. Κυριάκος Πεπονίδης), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ξάνθη 3 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.