ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Ξάνθη, 2 Δεκεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ.: 56169

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών                 

Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών

Πληροφορίες: Πεπονίδης Κυριάκος

Ταχ. Δ/νση    : Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα

67100- Ξάνθη

Τηλέφωνο κ Fax     : 2541026355

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ έτους 2015

(αφορά μελάνια και τονερ εκτυπωτών - πολυμηχανημάτων που θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή με αυτόν του μηχανήματος για το οποίο προορίζονται)

         

Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, να παραλάβουν το τεύχος Τεχνικής Έκθεσης - Μελέτης και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση προμήθειας με το Δήμο Ξάνθης, σχετικά με την παραπάνω προμήθεια, συνολικού Προϋπολογισμού 8.973,11€.

Απαραίτητα προσόντα:

1)   Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.

2)   Οικονομική Προσφορά (Συνολική έκπτωση επί τοις εκατό).

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κ. Κυριάκο Πεπονίδη, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η χαμηλότερη συνολικά προσφορά.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.