ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ξάνθη 01 Σεπτεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 1873

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α

Ταχ. Κώδικας: 67100 Ξάνθη

Τηλέφωνο: 2541024542

e-mail:

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ανακοινώνει ότι μετά την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών και την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.28/2189/οικ.28209/1-9-2015 (ΑΔΑ: ΩΖ2Κ465ΦΘΕ-2Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων της υπ’ αριθ. πρωτ. 1750/20-8-15 (ΣΟΧ 1/2015) (ΑΔΑ: 7ΙΤΣΟΚ7Ε-Χ6Η) ανακοίνωσης πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού, καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, η οποία ξεκίνησε στις 22/08/2015, αναστέλλεται προσωρινά από την επομένη της ημερομηνίας προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών, δηλαδή στις 29-08-2015 και θα συνεχιστεί αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής, δηλαδή έως την ημερομηνία ορκωμοσίας της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος.

Συγκεκριμένα, καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων άρχισε 22-08-2015 και αναστάλθηκε στις 29-08-2015, από τις δέκα (10) ημέρες της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απομένουν δύο (2) ημερολογιακές ημέρες, οι οποίες ξεκινούν από την επόμενη ημέρα της ορκωμοσίας της Κυβέρνησης. 

 

Ο πρόεδρος

του Ν.Π.

 Πασχάλης Λύρατζης

 


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.