ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 25410 28398 – Φαξ: 25410 72241

 

Ξάνθη, 01 Σεπτεμβρίου 2015

Αριθ. Πρωτ.: 40219

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει ότι μετά την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών και την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.28/2189/οικ.28209/1-9-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων της υπ’ αριθ. πρωτ. 37680/20-8-15 (ΣΟΧ 1/2015)  Ανακοίνωσης για την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία ξεκίνησε στις 28/08/2015, αναστέλλεται προσωρινά από την επομένη της ημερομηνίας προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών, δηλαδή στις 29/08/2015 και θα συνεχιστεί αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής, δηλαδή έως την ημερομηνία ορκωμοσίας της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος.

Συγκεκριμένα, καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων άρχισε 28/08/2015 και αναστάλθηκε στις 29/08/2015, από τις δέκα (10) ημέρες της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απομένουν εννέα (9)  ημερολογιακές ημέρες, οι οποίες ξεκινούν από την επόμενη ημέρα της ορκωμοσίας της Κυβέρνησης. 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Γέωργιος Α. Παπασταματίου

 


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.