ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 25410 28398 – Φαξ: 25410 72241

 

Ξάνθη, 01 Σεπτεμβρίου 2015

Αριθ. Πρωτ.: 40219

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει ότι μετά την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών και την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.28/2189/οικ.28209/1-9-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων της υπ’ αριθ. πρωτ. 37680/20-8-15 (ΣΟΧ 1/2015)  Ανακοίνωσης για την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία ξεκίνησε στις 28/08/2015, αναστέλλεται προσωρινά από την επομένη της ημερομηνίας προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών, δηλαδή στις 29/08/2015 και θα συνεχιστεί αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής, δηλαδή έως την ημερομηνία ορκωμοσίας της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος.

Συγκεκριμένα, καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων άρχισε 28/08/2015 και αναστάλθηκε στις 29/08/2015, από τις δέκα (10) ημέρες της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απομένουν εννέα (9)  ημερολογιακές ημέρες, οι οποίες ξεκινούν από την επόμενη ημέρα της ορκωμοσίας της Κυβέρνησης. 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Γέωργιος Α. Παπασταματίου

 


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.