ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΞΑΝΘΗ, 21 Αυγούστου 2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                      Αριθ.Πρωτ. 37878

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

 Εκτίθεται σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του ακινήτου 3  που βρίσκεται  στην ανατολική εξωτερική πλευρά της  Δημοτικής Αγοράς στην οδό Κων/νου Μπένη  , έκτασης 53,33 τ.μ. συνολικά με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς στο ποσό των 300,00€.

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 1η Σεπτεμβρίου  2015 ημέρα Τρίτη και από ώρα 14.00 μ.μ. έως τις 14.30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την 407/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 360,00 € υπέρ του Δήμου, ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, καθώς επίσης  βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα δική τους και του εγγυητή τους, ο οποίος θα είναι παρόν.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας) των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς  επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης: (www.cityofxanthi.gr).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.