ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                    Ξάνθη  21 Αυγούστου  2015

      ΔΗΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                               Αριθ. Πρωτ.  37898

          ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

Διακηρύσσει ότι:

 

    Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 31.335,00 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα του οικισμού Ιωνικού της τοπικής κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Ξάνθης, για τα έτη 2015 έως το 2019, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 20,00  € ανά έτος το στρέμμα,  σύμφωνα με την αριθ. 121 / 2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.

    Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για 5έτη .

    Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ξάνθης, την 1η  Σεπτεμβρίου  2015 ημέρα Τρίτη και από ώρα 14.00΄-14:30 ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την 407/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

    Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας :

    1. Ως εγγύηση,  γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού 63,00  €, για την διασφάλιση των όρων της δημοπρασίας.

    2.  Βεβαίωση μη οφειλής τελών και δικαιωμάτων από το Ταμείο του Δήμου, από οποιαδήποτε αιτία, του ιδίου καθώς και του εγγυητή του.

    3.  Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι είναι δημότης μόνιμος κάτοικος του Δήμου Ξάνθης.

    4.  Υπεύθυνη δήλωση  που να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης της  δημοπρασίας. 

    Η αναλυτική διακήρυξη της δημοπρασίας, βρίσκεται στο Γραφείο της Γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης και στα Γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.