ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Ξάνθη, 15 Ιουλίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ: 31358

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη

Τηλ:25410 26355

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο την πώληση- εγκατάσταση πυροσβεστήρων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες μας, για την προμήθεια- εγκατάσταση πυροσβεστήρων σε κτίρια γραφείων του Δήμου Ξάνθης.

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της  παρούσας  θα  πρέπει να  απευθυνθούν στο Γραφείο  Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης προκειμένου να παραλάβουν την Τεχνική Έκθεση που αφορά την ανωτέρω προμήθεια προσκομίζοντας :

1. Το πιστοποιητικό εγγραφής τους στο οικείο Επιμελητήριο από το οποίο να  πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους .

2.  Η οικονομική προσφορά τους σε Ευρώ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

 


ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
 
LIVE STREAMING
 
FREE WIFI
 
WIFI4EU
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.