ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ξάνθη, 14 Ιουλίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 Αριθ. Πρωτ.: 31165

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

               

Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

Πληροφορίες:

Πεπονίδης Κυριάκος

 

Ταχ. Δ/νση:

Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα

67100- Ξάνθη

 

Τηλέφωνο κ Fax     :

2541026355

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για την Συντήρηση ξύλινου δαπέδου του Αθλητικού κέντρου Φίλιππος Αμοιρίδης

          Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην συντήρηση ξύλινων δαπέδων αγωνιστικών χώρων κλειστών γυμναστηρίων, να παραλάβουν το τεύχος Τεχνικής Έκθεσης - Μελέτης και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση εργασίας, με το Δήμο Ξάνθης, σχετικά με την συντήρηση ξύλινων δαπέδων αγωνιστικών χώρων κλειστών γυμναστηρίων.

Απαραίτητα προσόντα:

1)   Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.

2)   Οικονομική Προσφορά σε Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κ. Κυριάκο Πεπονίδη, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η χαμηλότερη συνολικά προσφορά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.