ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών

Πληροφορίες: Πεπονίδης Κυριάκος

Ταχ. Δ/νση: Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα, 67100- Ξάνθη

Τηλέφωνο κ Fax : 2541026355

Ξάνθη, 14 Ιανουαρίου 2015

Αριθ. Πρωτ.: 1293 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για την Συντήρηση – αποκατάσταση εγκαταστάσεων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων για το 2015.

Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις κατηγορίες των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται και διαθέτουν άδεια που αφορά την συντήρηση καυστήρων υγρών καυσίμων, να παραλάβουν το τεύχος Τεχνικής Έκθεσης - Μελέτης και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση εργασίας, με το Δήμο Ξάνθης, σχετικά με την Συντήρηση – αποκατάσταση εγκαταστάσεων θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ξάνθης,

Απαραίτητα προσόντα:

1)   Άδεια άσκησης επαγγέλματος συντηρητή καυστήρων υγρών καυσίμων όπως προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία,

2)   Οικονομική Προσφορά σε Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κ. Κυριάκο Πεπονίδη, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η χαμηλότερη συνολικά προσφορά.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.