ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                          

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ                                

ΑΔΑ: 7ΔΡΙΩΚ8-ΜΛΑ

Αριθ. Πρωτ. 64524

ΞΑΝΘΗ, 5 Δεκεμβρίου 2014

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου χώρου που βρίσκεται έμπροσθεν του κολυμβητηρίου  έκτασης 2.020 τ.μ. με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) 35.000,00 ευρώ.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Κεντρική Πλατεία, την 19η Δεκεμβρίου    2014 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 3.500,00 € υπέρ του Δήμου, πιστοποίηση καταλληλότητας όλων των μηχανημάτων, καθώς επίσης βεβαίωση περί μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα δική τους και του εγγυητή τους, ο οποίος θα είναι παρόν.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης (απόφ. 235/2014 Οικονομικής Επιτροπής) βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Ξάνθης, Γραφείο Εσόδων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.