ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Ξάνθη, 13 Νοεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                              

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                            Αριθ. Πρωτ.: 58584

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών                                 

Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών                 

Πληροφορίες:     Πεπονίδης Κυριάκος                

Ταχ. Δ/νση: Ύδρας 1 - 67100- Ξάνθη      

Τηλέφωνο κ Fax: 2541022359

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ανταλλακτικών (καπάκια πλαστικά) κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων

          Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις κατηγορίες των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κάδων απορριμμάτων, να παραλάβουν το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας οικονομική προσφορά, εφόσον επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση προμήθειας, με το Δήμο Ξάνθης, σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών (καπάκια πλαστικά) κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων,

Απαραίτητα προσόντα:

1)   Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης δραστηριότητας ή

2)   Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να πιστοποιείται η αντίστοιχη δραστηριότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κ. Κυριάκο Πεπονίδη, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει, η τήρηση των Τεχνικών Προδιαγραφών και η χαμηλότερη συνολικά προσφορά.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.