ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών
Πληροφορίες: Πεπονίδης Κυριάκος
Ταχ. Δ/νση : Ύδρας 1 - 67100- Ξάνθη
Τηλέφωνο κ Fax: 2541022359 
Ξάνθη, 29 Οκτωβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 56002

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για την προμήθεια φαρμάκων και μέσων πρώτων βοηθειών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ξάνθης.
Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις κατηγορίες των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των φαρμάκων και μέσων πρώτων βοηθειών, να παραλάβουν το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση προμήθειας με το Δήμο Ξάνθης, σχετικά με την προμήθεια φαρμάκων και μέσων πρώτων βοηθειών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ξάνθης, 
Απαραίτητα προσόντα:
1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας ή 
2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να πιστοποιείται η αντίστοιχη δραστηριότητα.
3) Οικονομική Προσφορά σε Ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κ. Κυριάκο Πεπονίδη, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.
Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η χαμηλότερη συνολικά προσφορά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.