Ο Δήμος Ξάνθης, προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας οδού Σάρδεων» με προϋπολογισμό 103.992,74 ΕΥΡΩ (χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και με τους όρους που προβλέπονται στην με αρ. 102/21-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης. Η μελέτη συντίθεται από την κατηγορία μελετών 16 (Τοπογραφικές Μελέτες) προεκτιμώμενης αμοιβής 6.324,22 ευρώ (χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α.), την κατηγορία μελετών 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες) προεκτιμώμενης αμοιβής 52.054,05 ευρώ (χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α.), την κατηγορία μελετών 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές) προεκτιμώμενης αμοιβής 18.860,53 ευρώ (χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α.) και την κατηγορία μελετών 13 (Υδραυλικές Μελέτες) προεκτιμώμενης αμοιβής 13.189,67 ευρώ (χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α.) CPV: 71335000-5 Τεχνικές Μελέτες. Η μελέτη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους από τον ΚΑΕ: 02.30.7413.05 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.