ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Ξάνθη, 24 Δεκεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                               Αριθ. Πρωτ.: 31318
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού σε Δημόσιους Χώρους του Δήμου Ξάνθης»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού σε Δημόσιους Χώρους του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (2.510.238,14€).

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.