Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με την αρ. απόφαση 43/18-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ6Π1ΟΚ7Ε-ΗΥ0) του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην πρόσληψη τριών ατόμων (3) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων – Πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων 2021 με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει), και την περίπτωση ιε του άρθρου 1 του Ν. 3812/09.

Το προσωπικό θα εργαστεί από την 15η Νοεμβρίου 2021 έως και την 14η Ιανουαρίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την σελίδα του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.