ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Ξάνθη, 05 Οκτωβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          Αριθ. Πρωτ.: 23315
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος προσωπικού και γαλακτοκομικών προϊόντων»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος προσωπικού και γαλακτοκομικών προϊόντων», προϋπολογισμού εξακοσίων δύο χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α. (602.068,83 €).

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.