ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ξάνθη, 25 Αυγούστου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ.: 19396
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης - κίνησης και λιπαντικών»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (1.830.862,65€).

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.