ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ  (ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 17997/ 9-8-2021, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022.

- Επιτυχόντες πλήρους απασχόλησης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

- Επιτυχόντες μερικής απασχόλησης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Σημείωση: Η δημόσια κλήρωση για τη 40η θέση της Μερικής Απασχόλησης της Ανακοίνωσης του Δήμου Ξάνθης με αριθμό πρωτ. 17997/9-8-2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2021-2022, δεν διενεργήθηκε την Τετάρτη 01/09/2021 και ώρα 11.00 π.μ. κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων και ανακατάταξης των υποψηφίων.


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.