ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ξάνθη 25 Αυγούστου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ               Αριθ. Πρωτ.: 19392
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Εργασίες συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης ανελκυστήρων του Δήμου Ξάνθης»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) που θα προκύπτει, από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί του συνόλου της αναγραφόμενης τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας, προϋπολογισμού 41.366,40 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.