ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Ξάνθη,  30 Ιουλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                               Αριθμ. Πρωτ.: 17371
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες  : Ράλλη Χριστίνα
Ταχ. Δ/νση      :Ορφέως & Αντίκα γωνία
                          Ξάνθη – ΤΚ 67132
Τηλέφωνο      :25410 28398     
E-mail              :
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2 / 2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΡΘΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΗ

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντικαταβολών και σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

Κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα (την Ανακοίνωση με το παράρτημα αυτής, την αίτηση συμμετοχής και την ανακοίνωση σχετικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων (η οποία αρχίζει την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021 και λήγει την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021)), πατώντας εδώ!

 


 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.