Οριστικοί πίνακες κατάταξης, βαθμολογίας και πίνακες αποκλειομένων, μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, της με αριθμό πρωτ. 5297/8.3.2021 ΣΟΧ 1/2021 (αναριθμηθείσας από ΣΟΧ 3/2021) (ΑΔΑ:  Ω1ΒΧΩΚ8-948) Ανακοίνωσης του Δήμου Ξάνθης, για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Κέντρα Κοινότητας.

Για να τους κατεβάσετε, πατήστε εδώ!

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.