ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΞΑΝΘΗ, 12 Απριλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                       Αριθ.Πρωτ. 8451
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
 
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 
Διακηρύσσει ότι:

 

          Εκτίθεται σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκποίηση των  παρακάτω αγροτεμαχίων που βρίσκονται  στη  περιοχή αγροκτήματος Πετροχωρίου –Λαμπρινού (πρώην εργοστάσιο ΔΕΡΑΣ) 
1)  251α εμβαδού 18.990,97 τ.μ. 
2)  251γ εμβαδού 68.859 τ.μ.
3)  253α εμβαδού 72.680τ.μ.
Τα ελάχιστα όρια πρώτης προσφοράς για τα αγροτεμάχια είναι:
  • 1) Για το τεμάχιο 251α το ποσό των 4,00€/ανα τετραγωνικό μέτρο.
  • 2) Για το τεμάχιο 251γ το ποσό των 3,00€ /ανα τετραγωνικό μέτρο.
  • 3) Για το τεμάχιο 253α το ποσό των 3,50€ /ανα τετραγωνικό μέτρο. 
σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή (αρ.μητρώου 235).
           Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, στις  27 Απριλίου   2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 π.μ. έως τις 11.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την 36/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
          Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού:
1)Για το τεμάχιο 251α ποσό 7.596,39€
2)Για το τεμάχιο 251γ ποσό 20.657,70€ και
3)Για το τεμάχιο 253α ποσό 25.438€  
υπέρ του Δήμου, ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, καθώς επίσης  βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα δική τους και του εγγυητή τους, ο οποίος θα είναι παρόν και κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται στην 2/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
          Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Ταμείου και Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας τηλ. 2541350827 κ.Μόσχου Στέλλα) των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς  επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης :(www.cityofxanthi.gr).

 

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και  Οικονομικών Υπηρεσιών
Εμμανουήλ Ι.Φανουράκης

Κατεβάστε τους όρους της διακήρυξης, πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.