ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΞΑΝΘΗ,12 Απριλίου  2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.8454
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ           
                                                              
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του αριθ. 47 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά, έκτασης 23,40 τ.μ. με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) στο ποσό των 160,00 €.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας , την 27η Απριλίου   2021 ημέρα Τρίτη    και από ώρας 10:00 μ.μ. ενώπιον της αρμόδια επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την 36/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 192,00 € υπέρ του Δήμου, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δημοτικής ενημερότητας δική τους και του εγγυητή τους ο οποίος θα είναι παρών.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Ταμείου και Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας τηλ. 2541350827 κ.Μόσχου Στέλλα) των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς  επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης :(www.cityofxanthi.gr).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εμμανουήλ Ι.Φανουράκης

Κατεβάστε τους όρους της διακήρυξης, πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.