ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ»

 

Κατεβάστε τα παρακάτω έγγραφα, πατώντας εδώ:

  1. Προκήρυξη (περίληψη) διακήρυξης
  2. Διακήρυξη Δημοπρασίας
  3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (σε pdf και σε word)
  4. Τεύχη Σύμβασης (Προϋπολογισμό δημοπράτησης, Τιμολόγιο Δημοπράτησης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή, Προμέτρηση Εργασιών, ΣΑΥ και ΦΑΥ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.