ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
-----
Ταχ. Δ/νση: Ορφεως Π.Πόλη
67132 -  Ξάνθ13/
Πληροφορίες: Ταταρίδου Ελένη
E-mail: prosop@cityofxanthi.gr
Τηλ: 25410 28398                                            
Fax: 25410 72441
Ξάνθη, 3 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ.:  12637

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης,

Την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για την κάλυψη  κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, ειδικότητες: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

6

 

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης και τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.