ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Ξάνθη, 03 Ιουνίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                              Αριθ. Πρωτ.: 12562
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών
Πληροφορίες: Καρακατσάνη Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Δημοκρατίας
67100- Ξάνθη
Τηλέφωνο : 2541350821

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας.

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας.

Κατόπιν σύνταξης της με αριθ. 13/12-05-2020 Μελέτης - Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 10761/13-05-2020 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης καλεί τους γιατρούς εργασίας που κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, εφόσον επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας για δύο (2) έτη με το Δήμο Ξάνθης.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και την μελέτη, πατώντας εδώ!


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.