ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΞΑΝΘΗ, 1 Ιουλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:16415
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες: Κατερίνα Μαυρομάτη
Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Τ.Κ. 67133-Ξάνθη
Τηλ.:2541350827
E-mail:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας

Εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Σχολικού κλήρου αγροκτήματος  Κιμμερίων,  για πολυετή καλλιέργεια (παρ. 3, άρθρο 195 Ν. 3563/2006)

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση

-Ενός Aγρού στη θέση ‘’Πουλτσίστρα’’11,000στρ.

-Ενός Αγρού στη θέση ‘’Καρυδιά’’ 2,000στρ.

-Ενός Αγρού στη θέση ‘’Πηγάδι’’ 3,500στρ.

Σχολικού κλήρου αγροκτήματος  Κιμμερίων, Δ.Κ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ για πολυετή καλλιέργεια (παρ. 3, άρθρο 195 Ν. 3563/2006) σύμφωνα µε τους όρους που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή µε την υπ΄ αριθ. 118/2019 απόφασή της, µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω:

Πρώτη προσφορά αγροτεμαχίου στη θέση ‘’Πουλτσίστρα’’ 11,000στρ., ορίζεται το ποσό των 30€/στρέμμα /ετησίως,

Πρώτη προσφορά αγροτεμαχίου στη θέση ‘’Καρυδιά’’ 2,000στρ., ορίζεται το ποσό των 30€/στρέμμα /ετησίως,

Πρώτη προσφορά αγροτεμαχίου στη θέση ‘’Πηγάδι’’ 3,500στρ.,ορίζεται το ποσό των 30€/στρέμμα/ ετησίως

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για οκτώ (8) έτη, καλλιεργητικές περιόδους 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027.

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 22α Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13.15 έως τις 13.30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (αρ.6/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο δημότες κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων, γεγονός που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού γεννήσεως από το Δημοτολόγιο του Δήμου Ξάνθης και βεβαίωσης μονίμου κατοικίας. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του Δήμου, ποσού ίσου προς το 10% ενός έτους μισθωμάτων του οριζόμενου ελαχίστου  ορίου πρώτης προσφοράς , ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα. Επίσης οφείλουν να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει: Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, Αστυνομική Ταυτότητα, Φορολογική ενημερότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων της διακήρυξης από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, καθώς και από την παρακάτω διεύθυνση https://www.cityofxanthi.gr/enimerosi/nea/prokdiag, της ιστοσελίδας του Δήμου Ξάνθης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Κατεβάστε όλη τη διακήρυξη, πατώντας εδώ!

 

Μοιράσου το:
Pin It

15333 - Η γραμμή του δημότη

Βελτιώνω το Δήμο μου - Google Play app

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.