ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΞΑΝΘΗ, 8 Μαϊου 2018
         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                             Αριθ.Πρωτ. :10946
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
 
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 
Διακηρύσσει ότι:
            Εκτίθεται σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου έκτασης 44,00τ.μ. (συνημμένη αποτύπωση) στην Πλατεία Δημοκρατίας έμπροσθεν του κτιρίου του ΕΒΕ για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 2.019,60€ (44τ.μ Χ45,90,00€)
            Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 20η Μαϊου  2019 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 έως τις 10.30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την 6/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
            Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν μεταξύ άλλων γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 201,96€ υπέρ του Δήμου, ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, καθώς επίσης βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα. Επίσης οφείλουν να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει: Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, Αστυνομική Ταυτότητα, Φορολογική ενημερότητα.
            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των κατά περίπτωση υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων της διακήρυξης από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης στην παρακάτω διεύθυνση
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
 

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.