ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΞΑΝΘΗ, 22 Νοεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                               Αριθ.Πρωτ. 34013
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
Τηλ. Επικοιν. : 2541350827
E-mail :  
                                                                                                    

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ –ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ»  ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου έκτασης έως 300 τ.μ. που βρίσκεται  στην  Πλατεία Διοικητηρίου (όπισθεν και παραπλεύρως του υπαίθριου αμφιθεάτρου) με σκοπό την προσωρινή εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα πάρκ) κατά την διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς 2018-2019, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (3.472,50)€.

Η εκμίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού με χρονική διάρκεια 30 ημέρες.

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου   2018 από ώρα 10.00  έως τις 10.30  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την 362/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθώς και γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 347,25 € υπέρ του Δήμου, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος στη ΔΟΥ συναφούς  δραστηριότητας, δημοτική, φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, αξιόχρεο εγγυητή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.2541350827 κα Κ.Μαυρομάτη) και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης στη διαδρομή: www.cityofxanthi.gr/Ενημέρωση/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατεβάστε τους όρους της διακήρυξης, πατώντας εδώ!