ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ξάνθη, 19-09-2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας, Ξάνθη - TK67132
Τηλέφωνο: 2541350810
E-mail:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Θέμα: Εκδήλωση κατ΄ αρχήν ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου του Δήμου Ξάνθης με αντικείμενο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED»

Ο Δήμος Ξάνθης, με την παρούσα, γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, την πρόθεσή του, υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του έργου "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED", γνωστοποιώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Επωνυμία Επιχείρησης (η φυσικού προσώπου).

Δήμος Ξάνθης, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου.

2.418.660,00 € πλέον Φ.Π.Α. (24%) = 580.478,40 €  = 2.999.138,40 €

Αντικείμενο της επένδυσης.

Το έργο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED»  αποσκοπεί τόσο στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Δικτύου Αστικού Φωτισμού όσο και στην ποιότητα του φωτισμού, στην αξιοποίηση της της πράσινης τεχνολογίας για την υποστήριξη του Δήμου και στη μεγάλη εξοικονόμηση ρεύματος από την αντικατάσταση.

Τα ενδιαφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα, εντός 5 εργάσιμων ημερών, θα πρέπει να εκδηλώσουν την πρόθεση τους για δανειοδότηση του Δήμου Ξάνθης, για το προαναφερόμενο  επενδυτικό πρόγραμμα και τους βασικούς όρους δανεισμού, όπως αυτοί διαμορφώνονται με τα σημερινά δεδομένα του ιδρύματός τους.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

Ύψος δανείου

2.999.138,40 €

Διάρκεια και χρόνος αποπληρωμής

10 έτη

Επιτόκιο

 

Εξασφαλίσεις

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.