ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΞΑΝΘΗ 5-9-2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:25453
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Tμήμα Ταμείου & Εσόδων
Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας
Tηλ. Επικοιν. 2541350827                    

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία  η  εκποίηση      κατόπιν δημοπρασίας (άρθρο 186 του Ν.3463/2006), δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.711,17τμ, που βρίσκεται στο αγρόκτημα Λαμπρινού της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου Ξάνθης.   

Η δημοπρασία θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Ξάνθης  την  17/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που η δημοπρασία κριθεί άγονη, θα διεξαχθεί επαναληπτική στις 21/09/2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12.00, με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο.

Η τιμή εκκίνησης της πλειοδοσίας στη δημοπρασία  ορίζεται στο ποσό των 3.646,33  ευρώ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν :

1.Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση  σ΄ αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, το οποίο ορίστηκε σε 3.646,33 ευρώ, ήτοι εγγύηση συμμετοχής ποσού 364,63 ευρώ.

2.Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 της αρ. πρωτ. 25435/5-9-2018 διακήρυξης,

και παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2541350827 καθώς και από την παρακάτω διεύθυνση https://www.cityofxanthi.gr/enimerosi/nea/prokdiag, της ιστοσελίδας του Δήμου Ξάνθης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατεβάστε τους όρους της διακήρυξης πατώντας εδώ!

Μοιράσου το:
Pin It

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.