ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΞΑΝΘΗ 5-9-2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:25453
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Tμήμα Ταμείου & Εσόδων
Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας
Tηλ. Επικοιν. 2541350827                    

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία  η  εκποίηση      κατόπιν δημοπρασίας (άρθρο 186 του Ν.3463/2006), δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.711,17τμ, που βρίσκεται στο αγρόκτημα Λαμπρινού της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου Ξάνθης.   

Η δημοπρασία θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Ξάνθης  την  17/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που η δημοπρασία κριθεί άγονη, θα διεξαχθεί επαναληπτική στις 21/09/2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12.00, με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο.

Η τιμή εκκίνησης της πλειοδοσίας στη δημοπρασία  ορίζεται στο ποσό των 3.646,33  ευρώ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν :

1.Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση  σ΄ αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, το οποίο ορίστηκε σε 3.646,33 ευρώ, ήτοι εγγύηση συμμετοχής ποσού 364,63 ευρώ.

2.Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 της αρ. πρωτ. 25435/5-9-2018 διακήρυξης,

και παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2541350827 καθώς και από την παρακάτω διεύθυνση https://www.cityofxanthi.gr/enimerosi/nea/prokdiag, της ιστοσελίδας του Δήμου Ξάνθης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατεβάστε τους όρους της διακήρυξης πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.