ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΞΑΝΘΗ,  25 Iουνίου  2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                          Αριθ.Πρωτ. :18698
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (έναντι γηπέδου ΑΟΞ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου έκτασης 369,00τ.μ.(συνημμένη αποτύπωση) στην οδό Βασιλ. Σοφίας (έναντι γηπέδου ΑΟΞ) , στον οποίο επιτρέπονται μόνον οι χρήσεις γης που ορίζονται από το άρθρο 9 του ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ 166/Δ/6-3-1987) : Αναψυκτήριο, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, Χώροι συνάθροισης κοινού, χωρίς να παρακωλύεται η χρήση του χώρου ως κοινοχρήστου και να μην αναιρείται η βασική πολεοδομική του λειτουργία ως χώρου πρασίνου με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της λοιπής νομοθεσίας.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 200,00€.

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 5η Ιουλίου   2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13.00 έως 13.30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την 362/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 20,00€ υπέρ του Δήμου, ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, καθώς επίσης  βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα. Επίσης οφείλουν να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει: Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, Αστυνομική Ταυτότητα, Φορολογική ενημερότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, στη διαδρομή:  (www.cityofxanthi.gr/Ενημέρωση/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατεβάστε τους όρους της διακήρυξης πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.