ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΞΑΝΘΗ, 22 Ιουνίου 2018
         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                       ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.18524
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες: Κατερίνα Μαυρομάτη
Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Τ.Κ. 67133-Ξάνθη
Τηλ.:2541350827
E-mail:
 
Aνοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης
 
Καλούμε με την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις κατά βάση απαιτήσεις της Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 ΚΥΑ(ΦΕΚ 854/30.03.2016) να καταθέσει, στο Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου Ξάνθης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αίτηση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης.
 
To προς μίσθωση ακίνητο πρέπει:
α)Nα βρίσκεται εντός αστικού ιστού της πόλης ει δυνατόν πλησίον της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Αθλητισμού Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης (Διοικητήριο Ξάνθης),
-Να είναι τουλάχιστον 130-150τ.μ. και να διασφαλίζει την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε όλους τους χώρους του.
-Να πληροί τις κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.
-Να διαθέτει θέρμανση και χώρους υγιεινής (ένας εκ των οποίων με προδιαγραφές ΑΜΕΑ) για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και του κοινού.
-Να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο.
β)Να διαθέτει αίθουσες για:
-Χώρο υποδοχής, αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων.
-Γραφείο ατομικών συνεντεύξεων και συμβουλευτικών δράσεων.
-Χώρο δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης.
Nα είναι έτοιμο για χρήση μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση
έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης, οι δε συνδέσεις όλων των δικτύων παροχών κοινής ωφέλειας (φωτισμός, ύδρευση, τηλέφωνο) πρέπει να είναι σε άριστη και σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, βεβαιουμένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή έως τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018.
 
O Aντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος
 

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.