ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΞΑΝΘΗ 29-5-2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                       ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:15728
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας
Tηλ. Επικοιν. 2541350827                    
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

 Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία  η  εκποίηση κατόπιν δημοπρασίας (άρθρο 186 του Ν.3463/2006), δημοτικής έκτασης εμβαδού 8.523,59τμ,που βρίσκεται στο αγρόκτημα Λαμπρινού της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου Ξάνθης.   

Η δημοπρασία θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Ξάνθης  την  15/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που η δημοπρασία κριθεί άγονη, θα διεξαχθεί επαναληπτική στις 21/06/2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 12.00, με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο.

Η τιμή εκκίνησης της πλειοδοσίας στη δημοπρασία  ορίζεται στο ποσό των 18.162,92  ευρώ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν :

1.Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση  σ΄ αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, το οποίο ορίστηκε σε 18.162,92   ευρώ, ήτοι εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.816,29 ευρώ.

2.Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης,

και παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2541350827 καθώς και από την παρακάτω διεύθυνση https://www.cityofxanthi.gr/enimerosi/nea/prokdiag, της ιστοσελίδας του Δήμου Ξάνθης.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.
Πληροφορίες ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ Αρνούμαι